Direct aanmelden
  

Veilig en verzekerd op pad

Goed voorbereid op stap is uiteraard het belangrijkste uitgangspunt bij het organiseren van, en deelnemen aan een actieve groepsweek. Ondanks goede voorbereiding kunnen er toch onvoorziene ongelukjes gebeuren. Naast het feit dat er altijd een staflid in de buurt is met een EHBO-diploma, kan het nodig zijn dat er meer hulp moet worden ingeroepen. De leiding beschikt daarom tijdens elk muziekkamp over de directe contactgegevens van de plaatselijke arts, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de tandarts en politiepost, alsook van de ouders.

Naast snel kunnen handelen is het ook een prettige gedachte dat eventuele onkosten voor de meest voorkomende gevallen gedekt zijn. De MuziekGarage heeft ervoor gekozen om voor elk muziekkamp een collectieve groepsreisverzekering aan te gaan. Zo zijn wij er als ouders en als leiding zeker van dat alle kinderen en begeleiders 'goed verzekerd met elkaar op stap gaan'. De kosten voor deze verzekering zijn gering en hebben wij opgenomen in de relatief bescheiden inschrijfkosten. Naast dekking van 'onheil aan lijf en leden', zijn de bezittingen en het instrument van uw kind door deze polis in elk geval gedekt tot een vergoeding van EUR 1.000,-tenzij sprake zou zijn van onachtzaamheid of toedoen of nalaten van de deelnemer zelf. De voorwaarden van deze polis van de Europeesche kunt u hier direct bekijken en downloaden. Wij beseffen ons dat u daardoor wellicht een stukje dubbel verzekerd bent, maar gaan er vanuit dat u zult appreciëren dat deze voorziening u als 'extra' wordt aangeboden binnen het bedrag van de inschrijfkosten.Wij willen u met nadruk aangeven dat de MuziekGarage VOF (MG Muziekkampen) nog geen aansluiting heeft bij een reisbranche-organisatie zoals de ANVR, en het daarmee samenhangende SGR. Dit betekent voor u formeel gezien een stukje minder zekerheid in het geval dat een muziekkamp geen doorgang zou kunnen vinden, of om wat voor reden dan ook voortijdig zou moeten worden afgebroken.


Onverhoopt toch niet meekunnen?

Mocht zich onverhoopt aan uw kant een situatie voordoen waardoor uw kind niet kan deelnemen aan het muziekkamp, dan zijn er twee mogelijkheden om een dergelijk euvel ' in economische zin gesproken ' het hoofd te bieden. Allereerst bieden wij u de mogelijkheid om een ander kind voor te dragen als deelnemer (formeel heet dit: indeplaatsstelling), welke voordracht slechts om zwaarwegende redenen door ons geweigerd kan worden. In de tweede plaats is er de mogelijkheid om op voorhand een annuleringsverzekering aan te gaan. Bij de Europeesche kunt u een dergelijke verzekering aangaan voor ongeveer EUR 30,-. Via deze link naar de Europeesche kunt u deze verzekering direct aangaan en u op de hoogte stellen van de voorwaarden.